Fort Beekenburg

Breng een bezoek aan dit unieke, 17de eeuws verdedigingsfort

Fort Beekenburg werd in 1703 gebouwd op Curaçao aan de Caracasbaai ter verdediging van het Spaanse Water.

De Caracasbaai met het achtergelegen Spaanse Water waren een van de weinige geschikte plekken om van zee aan land te gaan. Daarom werd besloten een fort te bouwen om het voor vijanden onmogelijk te maken Willemstad te bereiken.

Het fort is vernoemd naar de Heer van Beek die tussen 1701 en 1704 de verdediging van de stad coördineerde. Gedurende de 18e eeuw heeft het fort verschillende aanvallen van Franse en Engelse troepen kunnen tegenhouden. Op een zeker moment hebben de Engelsen geprobeerd het fort te omzeilen door over de naastliggende berg te trekken. Dit gaf echter zoveel moeilijkheden en kostte zoveel tijd dat het plan werd gestaakt en er werd besloten terug te trekken voordat de Nederlanders al hun troepen hadden verzameld. Van 1800 tot 1803 en van 1807 tot 1816 werd Curaçao door de Engelsen bezet gehouden. Enkele keren is Fort Beekenburg door piraten aangevallen, dit zonder succes.Op het eiland werd door Shell een olieterminal voor de overslag van stookolie gebouwd, die in 1927 in gebruik werd genomen en het een afgesloten gebied maakte. Er werd een dam met een weg aangelegd tussen de vaste wal en het eiland, wat het een schiereiland maakte. In 2005 verkocht Refineria Isla het schiereiland aan de Antilliaanse overheid voor het bedrag van NAF 1,-. Hiermee werd het openbaar gebied en is het fort weer te bezichtigen.